منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بهداشت آب و فاضلاب

طرز تهیه کلر مادر یک درصد

طرز تهیه کلر مادر یک درصد     بـرای تهیه محلول کلر ۱% ذخیره جهت سـالـم سـازی آب آشامیدنی در شرایط اضطراری و عـدم دسترسی بـه آب آشامیدنی سالم به…

کلر سنجی

یکی از وظایف کارشناس بهداشت محیط در مراکـز بهداشتی درمانی، کلر سنجی و PH سنجی آب شرب به صورت روزانه می باشد. این سنجش ها توسط کیت های کـلـر سنجی…