منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

گندزداها و ضدعفونی کننده ها

گندزدایی مرغداری

      الف)ضدعفونی کردن سالنهای مرغداری مرحله یک: تخلیه کود حاصل و حمل و نقل آن مرحله دو: کلیه تجهیزات و لوازم از قبیل دان خوری، آبخوری، و غیره…...