منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بهداشت آب و فاضلاب

معیارهای انتخاب شاخص آلودگی میکروبی

آب آلوده به مدفوع عامل بیماری های روده ای زیادی می باشد. با وجود اینکه بیشتر بیشتر عوامل بیماریزا قابل تشخیص هستند، روش های موجود اغلب مشکل، پرهزینه و طولانی...

آزمایشگاه بیولوژی

آزمایشگاه بیولوژی تنها آزمایشگاه مستقر در استان می باشد که تمام شهرهای استان را تحت پوشش قرار می دهد. ایـن آزمـایـشـگـاه ۸ پارا متر زیر و بقیه ارگانیسم ها (Other...

نمونه برداری میکروبی از آب شرب

از آن جایی کـه آزمایشات مختلف باکتریولوژیک بـه منظور تعیین سلامتی آب آشامیدنی انجام می شود و طرح این آزمایشات بر پایه تشخیص و شمارش میکرو ارگانیسم ها انجام می...

تیتراسیون

آزمایش تیتراسیون شامل سنجش میزان سختی کل، کلسیم، قلیائیت و کلراید می باشد. سختی سختی در آب به میزان وسیع در اثر تماس بـا خاک و لایه های سنگی ایجاد...

پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب

رنگ سنجی رنگ یکی از مشخصه هـای دائمی آب هـای سطحی است. از عـوامل ایجاد کننده رنگ در آب می توان به یون های فلزی (مثل آهن و منگنز) تـرکیبات...

آشنایی با لوازم و وسایل آزمایشگاه شیمی آب

نام وسیله کاربرد بورت برای اندازه گیری دقیق مایعات و مخصوصاً در تیتراسیون کاربرد دارد سمپلر برای برداشتن مایعات به مقدار ۵ تا ۱۰۰ میکرولیتر کاربرد دارد پنس ( انبرک...

مقدمه ای بر شیمی آب

مقدمه آب مـایـه حیـات و فـراوان‌تـریـن مـاده مرکب بـر روی سطح کـره زمین و بستر اولیه حیـات بـه شکلی که امروزه می‌شنـاسیم. بیش از ۷۵% جـرم یک انـسـان از آب...