منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مدیریت پسماند

انواع پسماندهای شهری

پسماندهای عادی کـلـیـه پسماندهایی کـه به صورت معمول از فعالیت های روزمره انسان ها در شهرها، روستاها و خارج از آنها تولید می شود. مانند زباله های خانگی و نخاله...

مقدمه ای بر سازمان مدیریت پسماندها

افزایش روز افزون جمعیت و توسعه شهرها، مدیران و برنامه ریزان شهری را بر آن داشته است تا با تهیه برنامه های علمی و اصولی در جهت توسعه منطقی شهرها...