منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مقدمه ای بر سازمان مدیریت پسماندها

افزایش روز افزون جمعیت و توسعه شهرها، مدیران و برنامه ریزان شهری را بر آن داشته است تا با تهیه برنامه های علمی و اصولی در جهت توسعه منطقی شهرها و توجه به نیازها و احتیاجات شهروندان گام بردارند. یکی از معضلات و مشکلات اسـاسـی شهرها خصوصاً کلان شهرها، موضوع پسماندها و مدیریت صحیح و اصولـی آن است و مدیریت تولید، ذخیره سازی، حمل و نقل، پردازش و دفع پسماندها از درجه اعتبار و اهمیت خاصی برخوردار است و هرگونه غفلت و بی توجهی و عدم اعمال مدیریت صحیح در ایـن زمینه، خـسـارات جبران ناپذیری بـه همراه خواهد داشت. شهروندان بـه عنوان صاحبان و مالکان شهر در زمینه بهبود بهداشت محیط شهری و اجـرای طـرح هـا و برنامه ها، نقش تعیین کننده ای دارنـد و عـدم همکاری و همراهی آنها، هـرگونه طـرح و برنامه ای را متوقف و اجرای آن را با مشکل مواجه می نماید. امـروزه حفاظت از محیط زیست و جـلـوگـیـری از تخریب آن و همچنین همکاری یکایک شهروندان یک اصل و ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد، به گـونـه ای که بی توجهی به این مهم، آثار زیانباری در پی خواهـد داشت. در همین راستا و در جهت حفظ محیط زیست از آثـار مـخـرب و زیان آور پسماندها و بهبود محیط زندگی و جلوگیری از شیوع بیماری ها و امـراض نـاشـی از عدم دفع بهداشتی پسماندها، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۸۳ قانون مدیریت پسماندها را تصویب و شورای نگهبان نیز آن را تأیید نمود و آیین نامه اجرایی آن در تـاریخ ۵/۵/۱۳۸۴ به تصویب هیأت محترم وزیـران رسید. در این قانون و آیین نـامـه آن، وظـایـف دستگاه های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی تفکیک و حیطه اختیارات هـر یـک از آنها مشخص گردیده است و ضمانت های اجرایی آن نیز در ایـن قانون و آیین نامه تصریح گردیده است. سـازمـان مـدیـریـت پسماند بـه عنوان متولی قانون مدیریت اجرایی پسماندهای عادی در محدوده شهری وظیفه خود می داند. با تلاش و کوشش شبانه روزی در جهت ایجاد محیطی پاکیزه و با نشاط بـه نـحـو احسن و درخـور شهروندان تلاش می نماید و در این راه از هیچ کوششی دریغ نمی نماید. این سازمان برای جلوگیری از تخریب محیط زیست و آلودگی آب، خـاک و هـوا اقدامات اساسی و مؤثری را در برنامه کـاری خـود قـرار داده و تفکیک پسماندهـا از مبدأ، ایستگاه هـای میانی، تـولـیـد کـود آلـی از پسماندهای فسادپذیر و تر، مدیریت صحیح پسماندها و جلوگیری از دفن آنها، استفاده صحیح و اصولی از مواد قابل بازیافت، دفـن بهداشتی پسماندهـا، ایـجـاد کمربند سبـز اطـراف سـایـت دفـن پـسـمـانـدهـا و اتـلاف بـا تـرحـم حیوانات مـوذی، سامان دهـی خـاک، نـخـالـه و ضایعات ساختمانی، اجـرای طـرح مکانیزه خدمات شهری، نظافت خیابان ها و کـوچـه هـا، جمع آوری، حمل و دفـع پسماندهـا بـا حجمی معادل ۴۵۰ تن در روز و… خـلاصـه ای از اقدامات انجام شده و در دست اقدام می باشد.

از وظایف کارشناس بهداشت محیط در سازمان مدیریت پسماند، مدیریت و نظارت بر مواد زائد جامد شهری، کنترل سگ های ولگرد داخل شهر و مبارزه با بیماری های منتقله از طریق ایـن حیوانات، مدیریت آب های سطحی داخل شهر و لایروبی چاه های جـذبـی و کـانـال های شـهـری و مدیریت نـخـالـه های ساختمانی می باشد که به کمک شرکت های خصوصی انجام می پذیرد.

این مطلب چقدر مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *