منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

چک‌لیست‌ها

چک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز تولید و عرضه یخ

  [flm_button link_address=”http://dl.behdashtmohit.com/dl/6nadyt” link_target=”_blank” icon_placement=”Right” button_text=”دانلـود فایل” font_family=”{CLASS-Tahoma}” button_size=”MD” button_color=”Green” button_style_icon=”Lines-Right” button_hover=”HoverF-Green” rounded_corners=”3″ icon=”fa-cloud-download”]  

چک لیست خود اظهاری بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی

  [flm_button link_address=”http://dl.behdashtmohit.com/dl/cr7yf6″ link_target=”_blank” icon_placement=”Right” button_text=”دانلـود فایل” font_family=”{CLASS-Tahoma}” button_size=”MD” button_color=”Green” button_style_icon=”Lines-Right” button_hover=”HoverF-Green” rounded_corners=”3″ icon=”fa-cloud-download”]  

چک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز تولید و عرضه نان فانتزی و شیرمال

  [flm_button link_address=”http://dl.behdashtmohit.com/dl/7837ct” link_target=”_blank” icon_placement=”Right” button_text=”دانلـود فایل” font_family=”{CLASS-Tahoma}” button_size=”MD” button_color=”Green” button_style_icon=”Lines-Right” button_hover=”HoverF-Green” rounded_corners=”3″ icon=”fa-cloud-download”]  

چک لیست بازرسی بهداشتی از کترینگ، آشپزخانه مرکزی و مراکز تهیه غذاهای بیرون بر

  [flm_button link_address=”http://dl.behdashtmohit.com/dl/b7b5vs” link_target=”_blank” icon_placement=”Right” button_text=”دانلـود فایل” font_family=”{CLASS-Tahoma}” button_size=”MD” button_color=”Green” button_style_icon=”Lines-Right” button_hover=”HoverF-Green” rounded_corners=”3″ icon=”fa-cloud-download”]  

چک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز عرضه خشکبار

  [flm_button link_address=”http://dl.behdashtmohit.com/dl/qichfb” link_target=”_blank” icon_placement=”Right” button_text=”دانلـود فایل” font_family=”{CLASS-Tahoma}” button_size=”MD” button_color=”Green” button_style_icon=”Lines-Right” button_hover=”HoverF-Green” rounded_corners=”3″ icon=”fa-cloud-download”]  

چک لیست بازرسی بهداشتی از نانوایی سنتی

  [flm_button link_address=”http://dl.behdashtmohit.com/dl/xd556c” link_target=”_blank” icon_placement=”Right” button_text=”دانلـود فایل” font_family=”{CLASS-Tahoma}” button_size=”MD” button_color=”Green” button_style_icon=”Lines-Right” button_hover=”HoverF-Green” rounded_corners=”3″ icon=”fa-cloud-download”]  

چک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز تولید و عرضه فرآورده های لبنی سنتی

[flm_button link_address=”http://dl.behdashtmohit.com/dl/8m5r29″ link_target=”_blank” icon_placement=”Right” button_text=”دانلـود فایل” font_family=”{CLASS-Tahoma}” button_size=”MD” button_color=”Green” button_style_icon=”Lines-Right” button_hover=”HoverF-Green” rounded_corners=”3″ icon=”fa-cloud-download”]  

چک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز کرایه ظروف مواد غذایی

  [flm_button link_address=”http://dl.behdashtmohit.com/dl/1vlzji” link_target=”_blank” icon_placement=”Right” button_text=”دانلـود فایل” font_family=”{CLASS-Tahoma}” button_size=”MD” button_color=”Green” button_style_icon=”Lines-Right” button_hover=”HoverF-Green” rounded_corners=”3″ icon=”fa-cloud-download”]  

چک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز عرضه فرآورده های لبنی

  [flm_button link_address=”http://dl.behdashtmohit.com/dl/ky4k3f” link_target=”_blank” icon_placement=”Right” button_text=”دانلـود فایل” font_family=”{CLASS-Tahoma}” button_size=”MD” button_color=”Green” button_style_icon=”Lines-Right” button_hover=”HoverF-Green” rounded_corners=”3″ icon=”fa-cloud-download”]