منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

جمع آوری و دفع پسماندهای رادیواکتیو پزشکی هسته ای

در پـزشکی هستـه ای از مـواد رادیـواکـتـیـو بـه عنوان تشخیص و درمـان بعضی بیماری هـا استفاده می شود. روش های تشخیصی درمـورد اعضای مختلف بـدن مانند استخـوان هـا، مـغـز، کلیه، ریـه، قلب، دستگاه گـوارش و دستگاه ادراری کاربرد دارند. روش کـار بـه ایـن صـورت است که ابتدا رادیـو داروی مخصـوص هـر عـضـو بـا ماده رادیـواکتیو نشاندار شده و به بیمار تزریق می گردد کـه ایـن دارو در عـضـو مورد نـظـر تجمع می یـابـد سپس بـا استفاده از دستگاه گاما کمرا تصویر بـرداری از عضو مـورد نـظـر صـورت می گیـرد. برخلاف روشهای رادیولوژی که عموماً اطلاعاتی درمورد ساختمان اعـضـا بـدن ارائـه می کند، روش های پزشکی هسته ای عموماً اطلاعاتی درمورد عملکرد اعضای مختلف بـدن را بدست می دهد. دوزیمترهایی کـه کارکنان پزشکی هسته ای استفاده می کنند بـه صـورت ماهانه تعویض شده و برای قرائت، آنها را به سازمان انرژی اتمی تهران ارسال می کنند.

پسماندهـای پـزشـکـی هسته ای در سطل هـای سـربـی جمع آوری شده و سپس آنها را در انـبـار مخـصـوص جمع آوری پسمانـدهـای رادیواکتیو نگهداری می کنند. پس از گذشت ۱۰ نیمه عمر از ایـن نـوع پسمانـدهـا، آنها را بـه همراه پسماندهای معمولی دفع می کنند.

سطل سربی ( مورد استفاده در پزشکی هسته ای )

سطل سربی ( مورد استفاده در پزشکی هسته ای )

ظروف سربی ( مخصوص نگهداری داروها و وسایل رادیواکتیو پزشکی هسته ای )

ظروف سربی ( مخصوص نگهداری داروها و وسایل رادیواکتیو پزشکی هسته ای )

۵/۵ - (۲ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *