منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

وظایف کارشناس بهداشت محیط در بیمارستان

بهداشت محیط بیمارستان
بهداشت محیط بیمارستان شـامـل کلیه اقداماتی است کـه از انتقال عـوامـل بیماری زای محیط خارج به داخل بیمارستان و بالعکس جلوگیری می کند. در این راستا عوامل محیطی همچون آب، فاضلاب، ‌زباله،‌ هـوا، غذا و… باید به نحوی کنترل شوند تا علاوه بر ایجاد محیطی سالم و بهداشتی،‌ بـه بهبود بیماران نیز کمک نماید .بـا تـوجـه بـه تعریف بهـداشـت محیط و مسئولیت فـردی در بـرابـر سلامت افراد جامعه، ‌رعـایـت مسائل بهداشتی در محیط کار بیمارستانی از اهمیت ویـژه ای بـرخـوردار می گـردد .از ایـن رو بهداشت محیط بیمارستان هـا رابطه مستقیمی بـا میزان شیوع عفونت های بیمارستانی داشته که رعایت این امر به عهده بخش خدمات و نیز پرسنل شاغل می باشد.

بخشی از شرح وظایف مسئول بهداشت محیط بیمارستان

– کنترل آب مصرفی بیمارستان
– مدیریت پسماندهای بیمارستانی
– نظارت و کنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان و پایش تصفیه خانه بیمارستان
– کنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط
– تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشکیل جلسات مرتبط برای کارکنان رده های مختلف
– هماهنگی و اقدام در جهت تشکیل کمیته کنترل عفونت بیمارستان
– نظارت و مداخله در تهیه و کاربرد مواد گندزدا و پاک کننده بیمارستان
– نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه کار آشپزخانه
– نظارت بر ایمنی کلیه تجهیزات و شرایط محیط
– نظارت و کنترل لازم بهداشتی بر کلیه بخش ها در جهت کاهش عفونت های بیمارستانی
پرونده سلامت کارکنان
از دیگر وظایف کارشناس بهداشت محیط بیمارستان، تشکیل پرونده سلامت کارکنان می باشد که مستلزم انجام معاینات و آزمایشات دوره ای اسـت. هـدف از انـجـام معاینات سلامـت شغلی حفظ و ارتقا سطح سلامت شاغلین با انجام معاینات بدو استخدام، معاینات دوره ای، معاینات بـازگشت بـه کـار، معاینات جهت تعیین تناسب فـرد با کار، معاینات خروج از کار و معاینات اختصاصی (ویژه) با توجه به مخاطرات موجود در محیط کار می باشد.
معاینات دوره ای مجموعه معایناتی هستند که بر اساس مواجهات فـرد پـس از شروع بـه کار به صورت دوره ای (سالیانه) صورت می گیرد و به صورت زیر می باشد :
• تشکیل پرونده مصوب بر حسب فرم پرونده پزشکی کارکنان
• معاینه توسط مرکز سلامت شغلی مراکز بهداشتی درمانی
• بررسی وضعیت سلامت عمومی باید برای کلیه پرسنل انجام شود
• آزمایشات و معاینات اختصاصی با توجه به سـن، علایم و نـشـانـه هـای بالینی، مواجهات مشاغل و قضاوت بالینی متخصص طب کار صورت می گیرد
مراحل تشکیل پرونده سلامت کارکنان به شرح زیر می باشد
– مراجعه پرسنل به واحد کنترل عفونت
– ارائه فرم مخصوص و نمونه آزمایشات درخواستی توسط کارشناس کنترل
– پر کردن فرم و انجام آزمایشات در اسرع وقت و دریافت جواب توسط پرسنل
– ارائه فرم تکمیل شده و جواب آزمایشات به کارشناس کنترل عفونت
– مراجعه طبق برنامه زمان بندی شده (اعلام شده توسط واحد کنترل عفونت) جهت انجام معاینات پزشکی
– انـجـام تـوصـیـه های پزشک معاینه کننده و تحویل مـدارک خواسته شده به پزشک جهت تأیید و سپس کارشناس کنترل عفونت جهت بایگانی در پرونده
– جمع آوری مدارک و تشکیل و بایگانی پرونده

این مطلب چقدر مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *