منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نمونه برداری میکروبی از آب آشامیدنی در مراکز بهداشتی

از دیگر وظایف کارشناس بهداشت محیط در مراکز بهداشتی درمانی، نمونه بـرداری میکروبی از آب شرب می باشد. این نمونه برداری در شهرها بر حسب جمعیت انجام می شود؛ در شهرهـای بـا جمعیت زیاد، به صورت هفتگی و در روستاها ماهیانه انـجـام شـده و نـمـونـه هـا بـرای انـجـام آزمایشات میکـروبـی بـه آزمایشگاه آب مـرکـز بهداشت شهرستان ارسال می گردند.

نمونه برداری از آب شـرب بـه وسیله بطری های تیره رنگ فویل پیچی شـده که حاوی تیوسولفات سدیم می باشد انجام می گیرد. برای نمونه برداری از آب به ترتیب زیر عمل می نماییم :

شیر آب را تمیز کنیم. کلیه متعلقات شیر کـه ممکن است بـاعـث آلـودگـی شـود از شیر جـدا کرده و با استفاده از دستمال تمیزی شیر را به منظور زدودن همه آلودگی های ظاهری تمیز می کنیم. سپس شیـر را کاملاً بـاز کرده و اجازه می دهیم به مدت یک تا دو دقیقه آب جریان یـابـد. پـس از بستن شیـر، بـا استفاده از شعله یک پنبه الکلی مشتعل، به مـدت یک دقیقه شیـر را استریل می کنیم. پیش از نمونه برداری شیر را مجدداً باز کرده و به مدت یک تـا دو دقیقه اجازه می دهیم آب بـا سـرعـت متوسط جـاری شـود. درب بطـری استریل شده را بـاز می کنیم و در حـالـی کـه درب بطری و محافظ آن را رو بـه پایین نگه داشته ایم، آن را پـر می کنیم. برای سـهـولـت تکان دادن نمونه در آزمایشگاه، تقریباً یک سوم از حجم بطری را خالی می گذاریم؛ سپس درب بطری را می بندیم.

در پایان فویل بطری را بسته و کارت مشخصات نمونه آب از نظر شیمیایی – میکروبی را پر کـرده و بـر روی بطری می بندیم. در ایـن کارت، مرکز بهداشت شهرستان، خـانـه بهداشت، روستای قمر، محل نمونه بـرداری، مقدار کلر و PH آب، نوع منبع آب (کلرینه یا خام)، تـاریـخ و سـاعـت نمونه بـرداری، درجـه حرارت آب در موقع برداشت، نوع آزمایشات، نام و امضای نمونه بردار می بایست تکمیل گردد.

این مطلب چقدر مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *