منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مجموعه پیامهای در ارتباط با محیط زیست

بنویسیم محیط زیست ؛ بخوانیم زندگی

 

۱- غفلت از محیط زیست ، اهداف توسعه را تضعیف می کند
۲- زندگی سالم و پایدار در گرو رفتار منطقی ما با قوانین طبیعت است
۳- درخت یعنی اکسیژن ، یعنی آب ، یعنی رودخانه ، یعنی غذا ، یعنی زندگی
۴- زندگی پایدار یعنی هماهنگی وسازگاری با طبیعت
۵- احترام به طبیعت احترام به زندگیست و احترام به زندگی احترام به خالق است
۶- گونه زنده ای که امروز ناپدید می شود ، فردا دیگر سر بر نخواهد داشت
۷- حفظ محیط زیست ، تزریق روح تازه و با نشاط به زندگیست
۸- مرگ هر بوته سبز؛ مرگ ما انسان هاست
۹- زمین برای بقای خود به دستها و اندیشه ها و اراده های راسخ ما نیاز دارد
۱۰- همراه با طبیعت ، همگام با سلامتی
۱۱- با طبیعت زندگی می کنیم ؛ بدون آن می میریم
۱۲- تداوم حیات ، در گرو حفاظت از تنوع زیستی است
۱۳- هر درختی که فرو می افتد ، نفس گرم زمین است که در سینه می شکند
۱۴- نفس ؛ کمترین خواهش ما از دنیا است
۱۵- هوا ؛ این عنصر حیاتی زندگی را آلوده نکنیم
۱۶- بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم
۱۷- لازمه زندگی سالم ، محیط زیست سالم است
۱۸- زندگی سبز با طبیعت سبز
۱۹- توسعه پایدار یعنی : هماهنگی و سازگاری با محیط زیست
۲۰- نگذاریم بمیرد جنگل ، که جهان خواهد مرد
۲۱- با آلوده کردن آب،خاک و هوا محیط زیست رانابود نکنیم
۲۲- تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است
۲۳- حمایت از محیط زیست ، حمایت از زندگی است
۲۴- حفظ محیط زیست ، تزریق روح تازه و پرنشاط به زندگی است
۲۵- آلودگی محیط زیست ، یعنی توقف تدریجی زندگی
۲۶- هرکجا باشیم ، آسمان از آن ماست در حفظ آن بکوشیم
۲۷- آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای ، باعث تخریب لایه ازون و زمینه شکل گیری بحرانهای زیست محیطی است
۲۸- استفاده از وسایل نقلیه عمومی و گسترش فضای سبز ، موثرترین راهکار کاهش آلودگی هواست
۲۹- بیایید با حفظ محیط زیست ، سرسبزی و طراوت را به طبیعت و شادابی و نشاط را به خودمان هدیه کنیم
۳۰- زندگی پایدار یعنی هماهنگی سازگار با طبیعت
۳۱- طبیعت مهربان است ؛ ماهم با طبیعت مهربان باشیم
۳۲- زمین ؛ تنها زیستگاه بشر را حفظ کنیم
۳۳- حفظ محیط زیست ؛ حفظ ارزشهای الهی است
۳۴- نه درصد ( ۹٪ ) از ترکیبات زباله های شهری را کاغذ تشکیل میدهد
۳۵- برای تهیه یک تن کاغذ ۱۵ اصله درخت سرسبز و تنومند قطع میشود
۳۶- طبیعت (ایران) ما بدون زباله زیباست
۳۷- حمایت از محیط زیست ، وظیفه ای همگانی است
۳۸- کاغذ زباله نیست!
۳۹- ما طبیعت را از پدرانمان به ارث نبرده ایم ؛ بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم
۴۰- محیط زیست ؛ این موهبت الهی را قدر بدانیم
۴۱- آب ؛ خاک و هوا سه عنصر اساسی (اصلی) حیات هستند ؛ در حفظ آن کوشا باشیم
۴۲- طبیعت مظهر گویای وجود خداوند است ؛ تعدی به مظاهر الهی گناهی نابخشودنی است
۴۳- احترام به طبیعت ، احترام به خالق هستی است
۴۴- ما محیط زیست را از پیشینیان به ارث نبرده ایم ، بلکه از آیندگان به امانت گرفته ایم.(در حفظ و حراست از این امانت کوشا باشیم)
۴۵- طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم
۴۶- درراستای دستیابی به توسعه پایدار ( توسعه سازگار با محیط زیست ) و نیل به آینده روشن از ریخت و پاش فرآورده های نفتی و ایجاد هرگونه آلودگی جلوگیری نموده و در جهت سلامت ، بهداشت انسانها و محیط کارمان تلاش نماییم
۴۷- یادمان باشد فقط یک زمین داریم پس در حفاظت از آن کوشا باشیم
۴۸- حفاظت از محیط زیست ، وظیفه همگانی است
۴۹- طبیعت مهربان است با طبیعت مهربان باشم
۵۰- هر منطقه از نظر تنوع گیاهی و جانوری امانت دار بخشی از میراث جهانی است
۵۱- طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است
۵۲- تنها پس از بریدن آخرین درخت ؛تنها پس از آلودن آخرین رودخانه ؛تنها پس از صید آخرین ماهی ؛تنها پس از پرواز آخرین پرنده ؛ تنها آن هنگام سوداگران درمی یابند : پول را نمی توان خورد ؛ پول را نمی توان بخشید ؛ پول را نمی توان نفس کشید ؛ پول را نمی توان زندگی کرد
۵۳- آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد
۵۴- از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم
۵۵- جهانی بیاندیشیم ، منطقه ای عمل کنیم
۵۶- تخریب محیط زیست ، نابودی زندگیست
۵۷- بیائید به سخاوت ، قداست و پاکی زمین احترام بگذاریم
۵۸- فصل بهار ، زمان زایش وحوش ، سلاح را کنار بگذاریم
۵۹- طبیعت قلب تپنده محیط زیست است ، تپش آن را قطع نکنیم
۶۰- با یاری یکدیگر زمین را پاک نگه داریم
۶۱- فراموش نکنید که « زمین به ما تعلق ندارد ؛ بلکه ما به آن تعلق داریم.» (رالف ادبرگ)
۶۲- شاید فردا هوایی برای نفس کشیدن و زمینی برای زیستن نباشد
۶۳- با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم
۶۴- هنگامی که جانداری را می‌کشید ، در دل با او بگویید: همان نیرویی که تو را می‌کشد ، مرا هم خواهد کشت و من هم خورده خواهم شد ؛ زیرا همان قانونی که تو را به دست من گرفتار کرد، مرا هم به دست تواناتری گرفتار خواهد کرد(جبران خلیل جبران)
۶۵- آب ؛ گنجینه دیروز ؛ ثروت امروز ؛ رویای فردا
۶۶- از بین رفتن یک درخت = مرگ ۱۰۰۰ انسان
۶۷- نگذاریم بمیرد جنگل که جهان خواهد مرد
۶۸- محیط زیست سالم ، بستر شکوفایی و نوآوری. (شعارملی)
۶۹- با آلوده کردن آب ، خاک و هوا محیط زیست را نابود نکنیم
۷۰- زندگی سبز با طبیعت سبز
۷۱- زندگی سالم و پایدار در گرو رفتار منطقی ما با قوانین طبیعت است
۷۲- حفظ محیط زیست تزریق روح تازه و پرنشاط به زندگی است
۷۳- هرکجا باشیم زمین از آن ماست در حفظ آن بکوشیم
۷۴- عادت بد راکنار بگذاریم ؛ بسوی اقتصاد با کربن پایین. (شعار جهانی)
۷۵- مردم ما گل هستند و کشور ما گلزار. بیاییم همه با هم گلزار را برای سلامتی و شادابی گلها حفظ کنیم
۷۶- حفاظت از محیط زیست ؛ وظیفه شرعی و ملی است
۷۷- فرشتگان برخاک سجده میکنند ، پس خاک را آلوده نکنیم
۷۸- حرمت حیات را پاس بداریم
۷۹- تخریب محیط زیست ؛ خیانت به نسلهای آینده است
۸۰- بیائید محیط زیست را همچون دشتی پر از گل باصفا نگهداریم
۸۱- باید آگاهی افراد را نسبت به مسایل زیست محیطی افزایش داد. (مقام معظم رهبری)
۸۲- زمین تنها منبع تغذیه موجودات زنده است ؛ در حفظ آن بکوشیم
۸۳- یادمان باشد کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخورد
۸۴- تنوع زیستی ، حکمت مجسم خالق یکتا
۸۵- طبیعت سرسبز ؛ محیط زیست سالم ارمغان ما به نسلهای آینده
۸۶- هر ذره ای در طبیعت ماموری از جانب خالق هستی است، ناسپاسی است که به حکمت این ماموریت شک کنیم
۸۷- تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند
۸۸- یاد بگیریم به طبیعت برگردیم / به طبیعت برگردیم که یاد بگیریم
۸۹- طبیعت ما بیش از هر زمانی نیازمند حفاظت است
۹۰- مدیریت پسماند، حفظ آب و خاک (شعار ملی روز زمین پاک سال ۹۰)
۹۱- محیط زیست ،سرمایه مشترک نسل های امروز و فرداست
۹۲- تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
۹۳- نسلهای بعد ، رفتار ما را با طبیعت،به قضاوت خواهند نشست.آیا به نیکی از ما یاد خواهد شد؟

 

این مطلب چقدر مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *