منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بهداشت محیط در اتاق CSR (اتاق استریلیزاسیون مرکزی)

CSR را در بیمارستان (( قلب بیمارستان )) می نامند چـرا کـه عملکرد نادرست ایـن بخش فعالیت اتاق عمل را نـاکام خواهد نمود. مرکز استریل مکانی است کـه کلیه وسایل مورد نیاز بخش ها و اتـاق عـمـل بیمارستان در آنجا ضدعفونی و استریل می گـردنـد. استریل کـردن لـوازم پزشکی و جراحی از اهمیت بسزایی برخوردار است. استریل کردن به معنی از بین بـردن تمام اشکال موجودات ریز زنده بیماریزا است و الزامی کاملاً اجتناب ناپذیر جهت انجام اعـمـال جـراحـی در شـرایـطـی کـاملاً استریل می بـاشـد. استریلیزاسیون امـری مطلق اسـت؛ یـعـنـی وسیله ای (( تقریبا استریل )) در حیطه استریلیزاسیون مفهومی ندارد.

بهترین مکان برای قرارگیری بخش CSR در نـزدیـکـی اتـاق عمل است تا در هنگام حمل وسایل برای استریل نمودن مشکلاتی مانند هدر رفتن وقت و انرژی و ایجاد خسارت بـه دستگاه هـا و وسایل پیش نیامده و وسیله مورد نظر به موقع به اتاق عمل تحویل داده شود.

مراحل استریلیزاسیون

شامل ۳ مرحله پاکسازی، ضدعفونی و استریلیزاسیون می باشد.

ایـن نکته بـایـد مورد توجه کارگران قرار بگیرد که قبل از شروع عملیات گندزدایی باید به وسایل حفاظت فردی مناسب مانند لباس و کفش کار، دستکش، پیش بند، عینک، ماسک و… مجهز گردند.

پاکسازی

شـامـل زدودن اجـرام و کثافات از روی سـطـوح و وسـایـل اسـت کـه برای افزایش تاثیر محلول گندزدا بر روی میکروب ها ضروری می باشد.

گندزدایی ( ضدعفونی )

قـرار دادن ابـزار و وسایل داخـل محلول های ضد عفونی کننده رقیق شده می باشد. این مرحله به عنوان کنترل رشد میکروب ها در وسایل از اهمیت ویـژه ای بـرخـوردار اسـت و حذف این مرحله به افزایش جرم میکروبی منجر خواهد شد.

استریلیزاسیون

حـذف کـامـل میکروارگانیسم های زنـده و غیرزنـده حتی اسپور بـاکتری ها که این مرحله بوسیله اتوکلاو انجام می شود.

بسته بندی ابزارها قبل از استریل کردن

ابزارهای موجود قبل از اینکه استریل شوند می بایستی آنها را بسته بندی نمود زیرا :

 • هوای محیط CSR غیر استریل است.
 • محل های نگهداری ابزارها غیر استریل است.
 • هنگام حمل احتمال آلودگی بسیار زیاد است.
 • زمان استفاده از ابزار دقیقاً مشخص نیست.
 • قابلیت استفاده از اندیکاتور را داشته باشد.
 • رنگ و رسوب روی ابزار بجـا نماند.

راحت باز شود و موقع برداشتن ابزار قسمت استریل به غیر استریل برخورد نکند.

انواع بسته بندی

 • تک پیچ

بسته بندی اولیه از آلـوده شدن ابـزار پس از استریل جلوگیری می کند. در محل هایی کـه امکان حضـور گرد و غبار نیست استفاده می شود. مانند اتاق عمل.

 • چند پیچ

بسته بندی ثانویه بـه لایه های اضافی اطلاق می گردد کـه حمل داخلی لـوازمات استریل شده را تـوسط کاربـر تسهیل می نماید. بسته بندی ثانویه می تواند یک برگ یا بیشتر باشد.

شرایط چیدمـان وسـایـل در سبـدهـای اتـوکلاو حـائـز اهـمیت می بـاشـد زیرا باید جریان هـوا و بخـار هنگام استریلیزاسیون بـه نـحـو مطلوب صورت گیرد و می بایست وسایل به فاصله های ۵ سانتی متری در طبقات مختلف از بزرگ و کوچک گذاشته شود.

مدت زمان استریل ماندن پک ها

ایـن مـدت زمـان بـه ۴ عامل بستگی دارد و در صورت از بین رفتن شرایط لازم است پک ها دوباره استریل گردند.

 1. کیفیت مواد بسته بندی
 2. شرایط آب و هوایی انبار و نحوه نگهداری در انبار
 3. شرایط حمل
 4. دفعات لمس، گذاشت و برداشت

در پایان روز می بایست کلیه سطوح، کـف زمین و دیوارهای اتـاق CSR بـا آب و مـواد گـندزدا و پـاک کننده گندزدایی و تمیز گردد.

این مطلب چقدر مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *