منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برنامه مطالعاتی و اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب

مجموعه مطالعات و عملیات اجرایی یک پروژه جمع آوری فاضلاب در قالب پنج فاز به شرح زیر انجام می گیرید:

۱- فاز مقدماتی

فاز مقدماتی یا به عبارت دیگر، فاز صفر دربرگیرنده گزارش مختصری است که توجیه کننده ضرورت اجرای پروژه از نظر بهداشتی و اقتصادی است. گزارش فوق نشان می دهد که نبود سیستم جمع آوری فاضلاب در جامعه در وضعیت فعلی چه مشکلاتی را برای ساکنین بوجود آورده و چه خطراتی محیط زیست منطقه را تهدید می نماید. امار مربوط به انواع بیماری های واگیر مرتبط با آب آلوده و فاضلاب در صورت موجود بودن می تواند در این گزارش گنجانیده شود. اگرچه در بسیاری از موارد مطالعات فاز مقدماتی و فاز اول بصورت یک گزارش تحت عنوان مطالعات مرحله اول تهیه می گردد، لیکن درمورد پروژه هایی که نیازمند تأمین اعتبار طرح های عمرانی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی هستند تهیه گزارش مقدماتی یا فاز صفر بصورت جداگانه ضروری است.

۲- فاز اول

مطالعات فاز اول یا مرحله اول شامل مجموعه مطالبی است که دربرگیرنده وضعیت موجود و پیش بینی شرایط آینده است که منجر به تهیه مبانی طراحی شبکه جمع آوری و برآورد اولیه هزینه اجرای پروژه می گردد. این گزارش حاوی اطلاعات زیر است:

 • بررسی شرایط اقلیمی و جغرافیایی منطقه و تعیین نوع شبکه جمع آوری فاضلاب.
 • بررسی وضعیت فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی، اقتصادی و زیست محیطی منطقه در وضعیت موجود و پیش بینی آن برای شرایط آینده.
 • بررسی وضعیت توپوگرافی منطقه و تهیه نقشه های توپوگرافی و تأسیسات شهری موجود.
 • بررسی طرح های تفصیلی و جامع شهری که توسط دیگر سازمان ها از جمله شهرداری و یا سازمان مسکن و شهرسازی تهیه شده است. علاوه بر این جهات توسعه و گسترش شهر همراه با کاربری اراضی آن از جمله کاربری مسکونی، تجاری، خدماتی، آموزشی، درمانی، صنعتی و فضای سبز بایستی مشخص گردد.
 • مطالعات جمعیت شناسی شامل جمعیت گذشته، حال و آینده همراه با تراکم جمعیت در وضعیت فعلی و آینده و انتخاب دوره طرح مناسب.
 • تعیین میزان مصرف آب در گذشته، حال و آینده برای هر یک از گروه های فاضلاب در وضعیت فعلی و آینده باتوجه به ضریب تبدیل آب به فاضلاب.
 • محاسبه میزان نشتاب و آب باران غیرمجاز ورودی به شبکه.
 • تهیه مبانی فنی طراحی شبکه از قیبل سرعت حداقل و حداکثر، ضریب حداقل و حداکثر، شیب مجاز فاضلابروها، عمق فاضلابروها، حداقل و حداکثر قطر، درصد پرشدگی لوله، جنس لوله ها، ضریب زبری و ضریب بهره برداری و … .
 • طراحی اولیه شبکه جمع آوری فاضلاب، شامل تعیین حوزه های فاضلاب گیر، مساحت و جمعیت تحت پوشش هر یک از حوزه های فاضلاب گیر، مسیر فاضلابروها، محاسبات اولیه تعیین قطر و شیب لوله ها بویژه در خطوط نیمه اصلی و اصلی و خطوط انتقال و مشخص نمودن محل احداث آدم روها و در صورت نیاز ایستگاه های پمپاژ. لازم به ذکر است که در مطالعات فاز اول، طراحی هیدرولیکی شبکه بصورت دقیق و همراه با جزئیات کامل نمی باشد و احتمال تغییر آن در مطالعات فاز ۲ وجود دارد.

۳- فاز دوم

بعد از تصویب مطالعات مرحله اول توسط کارفرما، مطالعات فاز ۲ که همان فاز طراحی است شروع می گردد. در این مرحله باتوجه به مبانی مصوب در مطالعات مرحله اول، طراحی دقیق فاضلابروها و سایر متعلقات مربوطه انجام گرفته و نقشه های اجرایی با مقیاس مورد قبول همراه با جزئیات مربوطه شامل پلان و پروفیل فاضلابروها تهیه می گردد. در نقشه های اجرایی اطلاعاتی از قبیل مسیر، قطر، شیب و عمق فاضلابروها و محل احداث آدم روها و سایر متعلقات  باید مشخص شده باشد. بعد از تأیید نقشه های اجرایی، تهیه اسناد مناقصه نیز بایستی توسط مشاور طرح انجام گیرد.

لازم به ذکر است که در انتهای مطالعات فاز ۲، دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تأسیسات نیز ارائه می گردد.

۴- فاز سوم (فاز اجرا یا ساخت)

با تصویب مطالعات مرحله دوم و تهیه اسناد مناقصه، از طریق برگزاری مناقصه، پیمانکار یا پیمانکاران اجرایی طرح انتخاب می گردد و عملیات اجرایی در مناطق اولویت دار شهر شروع می شود. نقشه های اجرایی توسط مشاور در اختیار پیمانکار قرار گرفته و با نظارت مشاور طرح پیمانکار بایستی طبق نقشه های مصوب، شبکه جمع آوری را احداث نماید. در صورت نیاز به تغییرات احتمالی در نقشه های اجرایی با هماهنگی مشاور و کارفرما، می توان تغییرات توجیه پذیر را اعمال نمود. زمان بندی اجرای پروژه بستگی به توان مالی کارفرما و تأمین اعتبارات لازم دارد.

۵- فاز چهارم (فاز بهره برداری و نگهداری)

این فاز دربرگیرنده استفاده مطلوب از تأسیسات اجرا شده است. بهره برداری و نگهداری از تأسیسات یا توسط پرسنل کارفرما و یا از طریق انتخاب پیمانکار تأسیساتی مرتبط انجام می گیرد. سیاست فعلی شرکت های آب و فاضلاب واگذاری این بخش از پروژه به عهده پیمانکاران بخش خصوصی با نظارت عالیه کارفرما است. برنامه ریزی در جهت بهره برداری مطلوب از تأسیسات سبب افزایش طول عمر تأسیسات و تسریع در بازگشت هزینه ها خواهد گردید.

بدیهی است که به منظور تسریع در شروع بهره برداری از شبکه و جلوگیری از بلااستفاده ماندن تأسیسات اجرا شده و تأمین بخشی از هزینه های اجرایی از طریق فروش انشعاب فاضلاب نکات زیر را باید در مرحله تصمیم گیری برای اجرای پروژه در نظر گرفت:

 • همزمانی شروع عملیات اجرایی شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب و مدول اول تصفیه خانه به حدی که یک چهارم جمعیت شهر را تحت پوشش قرار دهد.
 • فازبندی اجرای پروژه باتوجه به اولویت های موجود بویژه در مناطقی از شهر که با مشکلات دفع فاضلاب به واسطه جنس زمین و غیر قابل نفوذ بودن آن روبرو می باشند.
 • اجرای شبکه در مناطقی از شهر که نیاز به حداقل احداث طول خط انتقال را داشته و کوتاهترین فاصله را نیز با تصفیه خانه دارا است. عدم توجه به موارد فوق و عدم هماهنگی اجرای شبکه و خطوط انتقال و تصفیه خانه پراکنده کاری در اجرای هر یک از اجزای پروژه چیزی جز اتلاف هزینه ها و زمان و دور شدن از اهداف اصلی پروژه را به همراه نخواهد داشت.

 

 

 

مشخصات منبع مورد استفاده:

[restrict level=1]
نام کتاب: طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب شهری (مبانی فنی و اصول هیدرولیکی فاضلابروها)

مؤلفان: دکتر محمدباقر میران زاده

ناشر: انتشارات حفیظ

نوبت چاپ: پنجم

تاریخ نشر: ۱۳۹۳

صفحات مورد استفاده: ۲۴ تا ۲۹ (فصل اول)

[/restrict]

 

این مطلب چقدر مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *