منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بررسی کیفیت کمپوست حاصل از زباله های شهری بابل از نظر میزان فلزات سنگین و مقایسه با استانداردها

۱ دکتر محمدتقی قانعیان ، ۲ دکتر عبدالایمان عمویی ، ۳ فاطمه اصغرزاده ، ۴ مهندس حسینعلی اصغرنیا ، ۵ دکتر سهراب حلال خور

۱- استادیار گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

۲- استادیار گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بابل

۳- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی یزد (نویسنده مسئول)

۴- عضو هیأت علمی گروه بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی بابل

۵- عضو هیأت علمی گروف بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

چکیده

سابقه و هدف: تولید کمپوست فرایندی بیوشیمیایی است که در آن مواد آلی قابل تجزیه موجود در زباله از طریق فعالیت موجودات ذره بینی هوازی، به صورت ماده ای خاک مانند، غنی از مواد مغذی (P, K, N) در می آید. برای استفاده ایمن از کمپوست پارامترهایی در خصوص پتانسیل خطر برای گیاهان و حیوانات و انسان باید در نظر گرفته شود. یکی از مهمترین این پارامترها، حضور فلزات سنگین در کمپوست است. فلزات سنگین از طریق بقایای موادی مثل صابون، دترجنتها، وسایل آرایشی، بسته بندی، چرم و باطری ها وارد زباله شهری می شوند و می توانند برای انسان و حیوان و گیاه ایجاد سمیت نمایند.

مواد و روش ها: این تحقیق یک مطالعه توصیفی – تحلیلی بوده که در آن، نمونه های تصادفی از کمپوست نهایی کارخانه کمپوست شهر بابل تهیه و بعد از مراحل عصاره گیری و صاف سازی غلظت فلزات سنگین کادمیوم، سرب و روی توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد.

نتایج: در نمونه های مورد آنالیز، میانگین و انحراف معیار غلظت فلز کادمیوم ۱٫۱۳۸ ± ۲ ، سرب ۳۲٫۴ ± ۶۷ و روی ۶۹٫۸ ± ۶۰۳ میلی گرم بر کیلوگرم بوده است.

بحث و نتیجه گیری: غلظت فلزات سنگین (کادمیوم، سرب، روی) در نمونه های کمپوست شهر بابل پایین تر از حد مجاز استانداردهای ملی ایران و سازمان جهانی بهداشت بوده و برای گونه های گیاهی مختلف قابل استفاده است. با این حال قابلیت کاربرد کمپوست به پارامترهای دیگری نظیر نسبت کربن به نیتروژن و ناخالصی هایی نظیر شیشه بستگی دارد.

 

سال انتشار مقاله: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط – یزد

دانلـود: [purchase_link id=”13219″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

این مطلب چقدر مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *