منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برخی از تعاریف در مراکز بهداشتی

ستاد مرکز بهداشت

کلیه آمـارهای مربوط به بهداشت محیط پس از تأیید توسط کارشناس بهداشت استان، بایستی به تفکیک فرم های آماری و بـه ترتیب زمـان جمع بندی در زونکن خـاص آمـار بایگانی گـردد. بدیهی اسـت نسخه ای از آمـار مـراکـز بهداشتی و درمانـی بـه تفکیک شهری و روستایی در بایگانی مرکز بهداشت شهرستان بایستی مـوجـود بـاشـد؛ بـه گونه ای که آمار مربوط به کلیه فصول به راحتی در دسترس قرار گیرد.

مرکز بهداشتی و درمانی

کلیه آمارهای مربوط بـه بهداشت محیط پـس از تأیید توسط کارشناس مرکز بهداشت بایستی بـه تفکیک فرم های آماری و به ترتیب زمان جمع بندی در زونکن خاص آمار بایگانی گردد؛ به گونه ای که آمار مربوط به کلیه فصول به راحتی در دسترس قـرار گیرد. بدیهی است نسخه ای از آمار خانه های بهداشت در بایگانی مرکز بهداشتی و درمانی نیز بایگانی می گردد.

پایگاه بهداشت

کلیه خـدمـات بهداشتی کـه در روستـاهـا بـه عـهـده خـانـه های بهداشت قـرار دارد، در مناطق شهـری بـه عهده پایگاه بهداشت می باشد..

وظایف پایگاه های بهداشت

 • جمع آوری آمار و اطلاعات حیاتی و بهداشتی و جمعیت تحت پوشش
 • تشکیل گروه های داوطلب و شوراهای بهداشت
 • مراقبت از زنان باردار
 • مراقبت از کودکان زیر شش سال
 • تنظیم خانواده و گذاشتن I.U.D
 • تهیه پاپ اسمیر
 • مراقبت از بهداشت دانش آموزان و نوجوانان
 • بهداشت محیط مدارس
 • آموزش بهداشت دهان و دندان به زنان باردار و شیرده و دانش آموزان
 • آموزش تغذیه صحیح و استفاده درست از منابع غذایی در دسترس
 • ایمن سازی
 • مراقبت از بهداشت کارگران
 • بهداشت محیط گارگاه ها
 • بهداشت محیط مکانهای عمومی
 • بهداشت مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی
 • مشارکت در آموزش دانشجویان
 • کلر سنجی روزانه و تهیه نمونه های میکروبی و شیمیایی
 • مشارکت در طرحهای پژوهشی

خانه بهداشت

کلیه آمارهای مربوط به بهداشت محیط پـس از تأیید توسط مـربـی مـرکـز بهداشتی درمـانـی، بایستی بـه تفکیک فرم های آماری و به ترتیب زمان استخراج در زونکنی خاص بایگانی گردد؛ به طوری که آمـار مربوط به کلیه فصول به راحتی در دسترس قرار گیرد.

بهورزان

بهورزان خانه های بهداشت مسئولیت های وسیعی را بر عهده دارند. وظایف بهورزان خانه های بهداشت:

 • آموزش بهداشت به روستائیان
 • مراقبت از مادران باردار و کودکان و بیماران
 • بهداشت باروری
 • واکسیناسیون
 • مراقبت های دهان و دندان
 • خدمات بهداشت مدارس
 • خدمات بهداشت محیط
 • پیگیری بیماران
 • درمان بیماری های سرپایی
 • گزارش و ارسال آمار به مرکز بهداشت
 • سرشماری
 • همکاری با تیم های بررسی موارد اپیدمیولوژی بیماری ها
 • تنظیم خانواده
 • کنترل زباله ها، فضولات و فاضلاب
 • همکاری با سایر ارگان ها

در هنگام بروز بلایا، بهورزان موظفند مشکلات تأثیرگـذار بـر روی آب و مواد غذایی را شناسایی نموده و بـه مـرکـز بهداشت گزارش کنند.

از دیگر وظایف بهورزان در خانه های بهداشت، توزیع و آموزش استفاده از پرکلرین در روستاهایی است که فاقد لوله کشی آب می باشد.

پایش خانه بهداشت

تیم فنی پـایـش متشکل از پـزشـک، مـامـا، کارشناس بهداشت محیط، کارشناس بیماری هـا و کارشناس بهداشت خانواده می باشد. یکی از وظایف تیم فنی، نظارت بر عملکرد بهورزان در خانه های بهداشت می باشد که این نظارت از طریق پایش های ماهانه از واحـدهای تحت پوشش انجام می گیرد که حداقل هر خانه بهداشت در هر ماه بایستی ۲ بار پایش گردد. در این پایش ها، کلیه خدمات ارائه شده از طرف بهورزان مورد ارزیابی قرار می گیرد.

همچنین از دیگر وظایف تیم فنی، تشکیل جلسات شورای بهداشتی می باشد کـه بـه بـررسـی بیماری های واگیر و غیر واگیر در منطقه، بـررسـی مشکلات بهداشتی منطقه، هماهنگی و همکاری بین بخشی بـا سایر ارگان ها در حل مشکلات بهداشتی، آموزش بهداشت در مدارس و جمعیت می پردازند.

در پایان هـر پـایـش، کلیه عملکردهای بهورزان در دفتر مـربـی توسط تیم فنی ثبت شده و یک نسخه از آن جهت بررسی به مسئول مرکز که پزشک خانه بهداشت می باشد تحویل داده می شود.

این مطلب چقدر مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *