منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آموزشگاه های بهداشت اصناف

بـدون شک افزایش میزان سطح آگاهی های بهداشتی دست اندرکاران تهیه، تولید، توزیع و عـرضـه مـواد غذایی و شاغلین امـاکـن عمومی، می توانند اثـر مستقیم در ارتقـاء سطح ایمنی مـواد غـذایـی و بهبود کیفیت خـدمـات در امکنه عمومی و در نهایت حفظ سلامت مـردم بـه عنوان مصرف کنندگان مـواد غـذایـی و گیرندگان خدمات داشته باشد ضمن آنکه از فساد و هـدر رفتن حجم بسیار زیـاد مواد غذایی بـه عنوان سرمایه مـلـی و بـروز اشـاعـه انـواع بیماری های منتقله توسط غذا ممانعت نموده و در مجموع از تحمیل شدن لطمات و خسارات جـانـی و مالی بسیار سنگین به مردم و کشور جلوگیری می نماید. بـر همین اساس، الزام قانونمند دست اندرکاران و شاغلین بخش غذا و امکنه عمومی به گذراندن دوره تعریف شـده بهداشتی، بـه عنوان یک حـرکـت زیربنایی فرهنگی، بهداشتی، همواره آرزوهای دیرینه کارگزاران و دلسوختگان بخش بهداشت کشور بوده است.

مرکز سلامت محیط و کار در اجـرای مـاده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، با حمایت مقام محترم وزارت بهداشت و هدایت و ارشاد معاونت محترم سلامت وزارت بهداشت، ضمن طـراحـی چارچوب « دوره ویژه آموزشی و مشخصات آموزشگاه بهداشت اصناف » نسبت به تهیه متون درسی دوره ۴۰ ساعته مذکور نیز اقدام می نماید.

مطالبی کـه در آموزشگاه هـای بهداشت اصناف بـه متصدیان مراکز تهیه و تـوزیـع مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی آموزش داده می شود طبق عناوین ذکر شده در زیر می باشد.

 • بهداشت در اسلام
 • اصول بهداشت فردی
 • کلیات بهداشت عمومی
 • نقش مواد غذایی در رشد و سلامت انسان
 • عوامل آلوده کننده مواد غذایی
 • روش های نگهداری مواد غذایی
 • تقلب در مواد غذایی
 • بهداشت آب
 • قوانین بهداشت مواد غذایی و اماکن عمومی
 • بیماری های روده ای و انگلی
 • بیماری های پوستی و ریوی
 • بیماری های مشترک انسان و دام
 • مبارزه با حشرات و جوندگان
 • ایمنی و انضباط محل کار
 • شیوه زندگی سالم و رفتارهای مخاطره آمیز

پس از اتمام دوره، به متصدیان گواهی آموزشگاه بهداشت اصناف داده می شود که مدت اعتبار آن ۳ سال می باشد. بعد از اتمام اعتبار گواهی نامه مذکور، متصدیان می بایست مجدداً در کلاس های آموزشگاه بهداشت اصناف شرکت نموده و اقدام به اخذ مجدد گواهی نامه نمایند.

۵/۵ - (۲ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *