منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آشنایی با دستگاه های آزمایشگاه میکروبیولوژی آب

اتوکلاو

دستگاهی است که بـا حرارت مرطوب یکنواخت در دمای ۱۲۱ درجه سانتیگراد و فشار PSI 15 به مدت ۳۰ دقیقه محیط های کشت، لوازم و وسایل آزمایشگاهی را استریل می کند و دارای دماسنج (بـرای انـدازه گیری دمای داخلی دستگاه) و فشار سنج (برای اندازه گیری فشار درون دستگاه) می باشد.

دستگاه اتوکلاو

دستگاه اتوکلاو

دستگاه اتوکلاو

دستگاه اتوکلاو

اُوِن ( فور )

دستگاهی است کـه بـا حـرارت خشک بـه صـورت یکنواخت در دمـای ۱۷۰ درجه سانتیگراد و مـدت زمـان ۱ ساعت تجهیزات آزمایشگاهی را استریل می کند. دستگاه اُوِن بـایـد دارای فضا و طبقات کافی بـرای جلوگیری از بـی نظمی و تراکم باشد.

دستگاه اون یا فور

دستگاه اون یا فور

 

انکوباتور

ایـن دستگاه در دمای ۴۴ – ۳۵ درجه سانتیگراد دمای مورد نیاز برای کشت میکروارگانیسم ها را فراهم می کند. انکوباتورها باید دارای دمـای ثـابـت بـوده و تغییرات دمـایـی بیش یا کمتر از ۰٫۵ درجه را نداشته باشند. همچنین باید بین دیواره دستگاه و وسایل داخل آن cm 2.5 فاصله باشد.

بن ماری ( حمام آب گرم )

یک وسیله نیمه پـر شده از آب مقطر است. زمـانـی کـه نیاز بـه حـرارت غیر مستقیم باشد، از این دستگاه استفاده می شود که روی درجه حرارت های مختلف برای هدف های مورد نظر تنظیم می شود.

PH سنج

برای تعیین مقادیر PH نمونه ها بکار می رود و می بایست دارای دقت حداقل ۰٫۱ واحد باشد.

 

دستگاه PH سنج

دستگاه PH سنج

 

ترازو

برای اندازه گیری مقدار محیط های کشت به کار می رود.

کلنی کانتر

از این دستگاه برای شمارش تعداد کلنی ها روی محیط کشت پلیت استفاده می گردد.

یخچال

دستگاهی است که برای نگه داشتن نمونه ها، محیط کشت و مواد واکنش گر در دمای ۴/۴ – ۱ درجه سانتیگراد به کار می رود.

 

یخچال موجود در آزمایشگاه آب

یخچال موجود در آزمایشگاه آب

 

هود

ایـن دستگاه بـر ۲ نـوع است. نوع اول دارای محفظه ای است جهت نگهداری مواد شیمیایی و کشت دادن نمونه ها مورد استفاده قرار می گیرد که دارای فیلتر هپا می باشد. نوع دوم برای تهویه محیط آزمایشگاه به کار می رود.

لامپ UV

برای گندزدایی آزمایشگاه بخصوص در محل تهیه و آماده سازی محیط کشت به کار می رود.

دستگاه تقطیر آب

از این دستگاه برای تهیه آب مقطر استفاده می گردد که آب را معمولاً ۳ بار تقطیر می نماید.

 

دستگاه تقطیر آب

دستگاه تقطیر آب

این مطلب چقدر مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *