منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نمودار هیدرولیکی تصفیه خانه های فاضلاب

بررسی افت فشار هیدرولیکی بین یکان های گوناگون تصفیه خانه فاضلاب و کارایی جریان فاضلاب بین این یکان ها باتوجه به شیب طبیعی زمین، نمایش نمودار هیدرولیکی تصفیه خانه یکی از کارهای مهمی است که مهندس طراح تصفیه خانه باید انجام دهد. پس از انتخاب یکان های تصفیه خانه و محاسبه اندازه های آنها و نمایش مسیر جریان فاضلاب مانند شکل شماره ۱ برای محاسبه هیدرولیکی جریان فاضلاب در میان یکان های گوناگون تصفیه خانه، باید قطر لوله های مناسب برای جریان فاضلاب انتخاب شود. کشیدن نمودار هیدرولیکی تصفیه خانه فاضلاب، که در برخی از نشریه های وزارت نیرو نیمرخ هیدرولیکی نیز نامیده شده است. بنابر سه نیاز زیرین لازم است:

 1. برای نشان دادن امکان جریان ثقلی فاضلاب در مسیر بین یکان ها تصفیه خانه غالباً به علتاینکه لوله های آورنده فاضلاب به تصفیه خانه ها در گودی زیادی نسبت به سطح زمین قرار دارند نیاز به ایجاد حداقل یک ایستگاه پمپاژ در اول تصفیه خانه است.
 2. برای تعیین ارتفاع هیدرولیکی پمپ های لازم برای برقراری جریان در بین یکانهای تصفیه خانه در بیشتر حالتها و علت کافی نبودن شیب زمین تصفیه خانه ایجاد ایستگاه های پمپاژ بین برخی از یکانها لازم است.
 3. برای اطمینان بر اینکه فاضلاب در حالت جریان ماکزیمم خود در یکانهای گوناگون بر زمین تصفیه خانه سرریز نکند، با کشیدن خط فشار هیدرولیکی برای حالت ماکزیمم جریان در روی نیمرخ هیدرولیکی این موضوع قابل کنترل است.
۴۹۰۸۴۸۴۶۵۸۴۱۸۰۹۸۴۶۵۸۴۹۸۷۹۸۷۹۸

شکل ۱ – مسیر جریان فاضلاب و لجن در تصفیه خانه ای با استخرهای هوادهی و کاربرد روش استفاده از لجن فعال

راهنمای شکل:

۱) ورودی فاضلاب   ۲) آشغالگیر   ۳) تلمبه خانه فاضلاب خام   ۴) مسیر انحرافی فاضلاب خام   ۵) حوض دانه گیر (ماسه گیر)   ۶) شستشوی ماسه   ۷) انبار ماسه   ۸) حمل ماسه و مواد جامد دیگر   ۹) استخر ته نشینی نخستین   ۱۰) مسیر انحرافی فاضلاب ته نشین شده   ۱۱) استخر هوادهی   ۱۲) استخر ته نشینی نهایی   ۱۳) خروج فاضلاب   ۱۴) تلمبه خانه لجن فعال   ۱۵) لجن اضافی   ۱۶) لجن برگشتی   ۱۷) تلمبه هانه لجن تازه   ۱۸) استخر تغلیظ لجن   ۱۹) مخزن هضم مقدماتی لجن   ۲۰) مخزن هضم نهایی لجن   ۲۱) سرریز مخزن هضم لجن   ۲۲) دستگاه لجن خشک کن مکانیکی   ۲۳) لجن خشک شده   ۲۴) حمل لجن خشک شده   ۲۵) تأسیسات گرمایش مخزن هضم لجن   ۲۶) پمپ اختلاط لجن در مخزن هضم   ۲۷) تأسیسات تولید هوای فشرده   ۲۸) نیروگاه برق   ۲۹) ترانسفورماتور برق   ۳۰) اتاق کنترل تصفیه خانه   ۳۱) ساختمان اداری تصفیه خانه   ۳۲) آزمایشگاه

[gap height=”20″]

شکل شماره ۲ نمونه ای از یک نیمرخ هیدرولیکی تصفیه خانه فاضلابی با ظرفیت ۴۵,۴۲۵ مترمکعب در شبانه روز نمایش داده شده است. در این نیمرخ فرض شده است که شیب زمین تصفیه خانه به جز در نقطه ورود فاضلاب به تصفیه خانه از شیب کافی برای جریان ثقلی فاضلاب برخوردار است.

شکل 2 - شمای یک نمودار هیدرولیکی تصفیه خانه فاضلابی با استخرهای هوادهی و لجن فعال برای جریانی در حدود 45,425 مترمکعب در شبانه روز برابر 0/526 )نیم( مترمکعب در ثانیه. )بلندی ها بر حسب فوت = 0/3048 متر(

شکل ۲ – شمای یک نمودار هیدرولیکی تصفیه خانه فاضلابی با استخرهای هوادهی و لجن فعال برای جریانی در حدود ۴۵,۴۲۵ مترمکعب در شبانه روز برابر ۰/۵۲۶ )نیم( مترمکعب در ثانیه. )بلندی ها بر حسب فوت = ۰/۳۰۴۸ متر(

[gap height=”20″]

شکل 3 - شمای یک تصفیه خانه با صافی چکنده

شکل ۳ – شمای یک تصفیه خانه با صافی چکنده

راهنمای شکل:

 1. آشغالگیر
 2. حوض دانه گیر (ماسه گیر)
 3. استخر ته نشینی نخستین
 4. تلمبه خانه
 5. صافی های چکنده
 6. استخر ته نشینی نهایی
 7. انبار هضم بی هوازی لجن
 8. مخزن گاز

 

[gap height=”50″]

[box]

مشخصات منبع مورد استفاده:

[restrict level=3]
نام کتاب: تصفیه فاضلاب

مؤلف: دکتر محمدتقی منزوی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران

نوبت چاپ: چهاردهم

تاریخ نشر: ۱۳۹۲

صفحات مورد استفاده: ۲۳۶ تا ۲۳۹ (فصل چهارم)

[/restrict]

[/box]

این مطلب چقدر مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *