منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شماره حساب

«شماره حساب»
۲۵۰۲-۷۰۰-۳۶۹۸۸۸۸-۱

 

«شماره کارت»
۶۰۶۳۷۳۱۱۰۲۷۶۱۰۱۳

 

«شماره شبا»
IR67۰۶۰۰۲۵۰۲۷۰۰۰۳۶۹۸۸۸۸۰۰۱

صاحب حساب: حامد کاظمی

نکته مهم....

لطفاً پس از واریز وجه به حساب فوق، رسید پرداخت خود را در واتساپ به شماره ۰۹۳۵۵۲۸۲۵۰۴ ارسال نمایید.