منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

دستورالعمل گواهی بهداشت برای صادرات

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور گواهی بهداشت و گواهی فروش آزاد جهت صادر کنندگان فرآورده های غذایی و آشامیدنی

۱- هدف
ااین دستورالعمل به استناد رای کمیته فنی قانونی به شماره ۶۸۸/۲۵۴۰۸ مورخ ۹۴/۶/۲۸ به منظور حمایت و تسهیل صادرات فرآورده های غذایی و آشامیدنی تولید داخل کشور و یکسان سازی صدور گواهی بهداشت محموله ای و یا گواهی بهداشت مدت دار به درخواست صادر کننده محموله برای فرآورده هایی که دارای یکی از پروانه های بهداشتی تولید (ساخت، تولید قراردادی، صادرات، شناسه نظارت و…) از اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی و یا معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی می باشد، تدوین گردیده است.

۲- دامنه کاربرد
این دستورالعمل برای صدور گواهی بهداشت جهت کلیه مواد و فرآورده های غذایی و آشامیدنی دارای پروانه های بهداشتی معتبر کاربرد دارد.

۳- مسئولیت اجرایی
مسئولیت اجرایی و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیر کل و یا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی می باشد.

۴- تعاریف
۱-۴- گواهی بهداشت محموله ای
گواهی است که برای یک مورد محموله صادراتی با ذکر نام فرآورده، نام تجاری (طبق پروانه بهداشتی صادره)، شماره پروانه، کشور مقصد، تاریخ تولید، انقضا و سری ساخت و وزن محموله صادراتی می گردد. (پیوست شماره ۱)

۲-۴- گواهی بهداشت مدت دار
گواهی است با مدت اعتبار معین برای صادرات یک محصول در چند محموله مطابق با پروانه بهداشتی تولید (ساخت، تولید قراردادی، صادرات، شناسه نظارت و…) که شامل نام فرآورده، نام تجاری (طبق پروانه بهداشتی صادره)، شماره پروانه و کشور مقصد بوده و تاریخ تولید، انقضا و سری ساخت محموله در آن ذکر نمی گردد. (پیوست شماره ۲)

۳-۴- گواهی فروش آزاد
گواهی است که نشان می دهد محصول مورد نظر برای صادرات با همان نام وعلامت تجاری بطور آزادانه در ایران به فروش می رسد. (پیوست شماره ۳)

۵- مراحل اجرا
۱-۵- مدارک مورد نیاز برای گواهی بهداشت محموله ای یا گواهی بهداشت مدت دار

کلیه مدارک ذیل باید توسط تولید کننده به اداره کل و یا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ناظر بر واحد تولید کننده ارائه شود. چنانچه متقاضی صادرات، شرکت بازرگانی باشد، باید کلیه مدارک را به همراه معرفی نامه از سوی شرکت تولید کننده که در سربرگ با مهر و امضاء مدیرعامل باشد، ارائه نماید.

۱-۱-۵- درخواست کتبی از سوی متقاضی صادرات مبنی بر صدور گواهی بهداشت محموله ای یا گواهی بهداشت مدت دار

۲-۱-۵- تصویر پروانه بهداشتی تولید (ساخت، تولید قراردادی، صادرات، شناسه نظارت و…) معتبر

۳-۱-۵- ارائه اسناد مربوط به صادرات کالا از گمرک که شامل نام فرآورده، مقدار، تاریخ تولید، تاریخ انقضا، سری ساخت و نام تجاری (درصورت وجود) برای هر محموله (پس از صادرات) باشد.

۴-۱-۵- لیست محصولات با ذکر مشخصات تاریخ تولید، انقضا و سری ساخت، شماره و تاریخ فاکتور، نام فرآورده، وزن، نام تجاری (مطابق با پروانه بهداشتی صادره) یا Packing List برای صدور گواهی بهداشت محموله ای الزامی بوده و برای گواهی بهداشت مدت دار برای هر محموله صادراتی باید ارائه شود.

۵-۱-۵- تکمیل یکی از فرم های پیوست شماره ۱ یا ۲ با توجه به نوع درخواست.

۲-۵- مدارک مورد نیاز برای صدور گواهی فروش آزاد
۱-۲-۵- ارائه درخواست از سوی تولید کننده و در صورتی که متقاضی شرکت بازرگانی باشد، ارائه معرفی نامه از سوی تولید کننده در سربرگ شرکت ممهور به مهر و امضاء مدیرعامل الزامی است.

۲-۲-۵- تصویر پروانه بهداشتی تولید (ساخت، تولید قراردادی، صادرات، شناسه نظارت و…) که نام و علامت تجاری در آن قید شده باشد.

۳-۵- نحوه صدور گواهی بهداشت
۱-۳-۵- گواهی بهداشت
در صورت تکمیل مستندات و تایید کارشناس، گواهی بهداشت صادر و پس از امضاء مدیر کل و یا معاون غذا و دارو باید ممهور به مهر اداره کل و یا معاونت غذا و دارو شود.

مدت اعتبار، برای گواهی بهداشت مدت دار مطابق با زمان اعتبار پروانه بهداشت تولید (ساخت، تولید قراردادی، صادرات شناسه نظارت ….) و حداکثر تا یک سال و برای گواهی بهداشت محموله ای ۹۰ روز می باشد.

۲-۳-۵- گواهی فروش آزاد
این گواهی صرفا برای اعلام فروش آزادانه محصول با نام و علامت تجاری ثبت شده در ایران، صادر می شود و مدت اعتبار آن مطابق با اعتبار پروانه بهداشتی تولید می باشد.

نکته:
بدیهی است مندرجات فرم های پیوست شماره ۱ و ۲ صرفا حداقل مواردی است که باید در گواهی بهداشت صادره درج گردد و در صورت درخواست متقاضی مبنی بر اضافه نمودن متن دیگر، چنانچه با قوانین و مقررات جاری و مندرجات پروانه بهداشتی مرتبط مغایرت نداشته باشد با تاکید مدیرکل و یا معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مربوطه بلامانع می باشد.

۵/۵ - (۳ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *