منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تبدیل واحد µg/m3 به ppm

تبدیل این واحدها به یکدیگر با در نظر گرفتن شرایط استاندارد (۰ و ۱۰۱/۳۲۵ کیلوپاسکال) که یک مول از گاز کامل ۲۲/۴۱۴ لیتر حجم دار است، صورت می گیرد. برای این کار ابتدا یک معادله جهت تبدیل جرم آلاینده (Mp) بر حسب گرم به حجم معادل آن (Vp) بر حسب لیتر نوشته می شود.

image001

رابطه ۱

GMW وزن یک مول گرم از آلاینده است. در شرایطی که دما و فشار طبق شرایط استاندارد نمی باشد، حجم گاز که تحت شرایط استاندارد ۲۲/۴۱۴ لیتر است بایستی باتوجه به قانون گازهای کامل تصحیح شود.

image002

رابطه ۲

در اینجا T₂ و P₂ درجه حرارت و فشار مطلق است. باتوجه به اینکه ppm یک نسبت حجمی است، ممکن است به صورت زیر نوشته شود:

image003

رابطه ۳

در اینجا Va حجم هوا بر حسب متر مکعب در دما و فشار محیط است. با ترکیب معادله های ۱ و ۲ و ۳ رابطه ۴ بصورت زیر بدست می آید:

image004

رابطه ۴

در اینجا MP بر حسب µg است.

مثال: در یک متر مکعب از نمونه هوا ۸۰ میکروگرم بر متر مکعب SO₂ موجود است. درجه حرارت و فشار در لحظه نمونه برداری ℃۲۵  و ۱۰۳/۱۹۳ کیلوپاسکال بوده است؛ غلظت SO₂ را بر حسب ppm محاسبه نمایید.

  • برای حل مسئله ابتدا باید GMW گاز SO₂ را محاسبه کنیم که به صورت زیر انجام می شود:

GMW (SO₂) = ۳۲.۰۶ + ۲ (۱۵.۹۹۹۴) = ۶۴.۰۶

حال با استفاده از رابطه ۴ غلظت را محاسبه می کنیم:

۲۵ °C + 273 K = 298 °K

image005

مشخصات منبع مورد استفاده:

نام کتاب: آلودگی هوا (منابع، اثرات، روشهای کنترل، قوانین و مقررات، استانداردها)
مؤلفان: دکتر حسن اصیلیان، دکتر محمدتقی قانعیان، دکتر قادر غنی زاده
ناشر: انتشارات آثار سبحان
نوبت چاپ: دوم
تاریخ نشر: ۱۳۸۹
صفحات مورد استفاده: ۱۶ تا ۱۷ (فصل اول)

۴.۸/۵ - (۹ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *