منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بهداشت محیط

تعریف بهداشت محیط…

   عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که به گونه ای روی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تأثیر می گذارد.

با قدری تأمل در این تعریف، گستره فعالیت بهداشت محیط را در زمینه های مختلف نشان خواهد داد که شامل کنترل آب شرب، کنترل بهداشتی اماکـن عمومی و مراکز تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی، کنترل مراکز بهداشتی درمانی، کنترل مراکز آموزشی تربیتی، نظارت بر امر مبارزه با بندپایان، جوندگان و حیوانات ناقل بیماری ها، بهداشت محیط در روستاها و… می بـاشـد. از طرفی بـا توجه به رشد روز افزون جمعیت و نیاز انسان به مواد غذایی بیشتر و سود جویی برخی از افراد و شرکت ها و ارائه خدمات با کیفیت نامطلوب که ضمن تهدید سلامت افراد، باعث ایجاد معضلات زیست محیطی نیز می شـود. در بـرخـی مـوارد عـدم آگاهی در خصوص مسائل بهداشتی نیز باعث تشدید ایـن مشکلات می شود که در هر صورت رسالت و وظیفه پرسنل بهداشت محیطی حساس تر شـده و لـزوم بـرنـامـه ریـزی دقیق، چه در خصوص افزایش سطح آگاهی مردم و چه در برخورد با افراد خاطی را نشان می دهـد؛ تا نسبت به ارتقاء سطح سلامت مردم، رسالت خـود را بـه نحو احسن اجرا نماید. از طرفی برنامه ریزی دقیق نیازمند اطلاعات درست و جامع است.

برنامه ریز بایستی شرایط موجود در منطقه عملیاتی را به طور کامل و صحیح داشته بـاشـد تـا نسبت بـه تعیین چالش ها و توانایی ها و اقدامات لازم بـرای رفـع مشکلات و تقویت توانایی هـای محیطی از جمله نیروی کـار فنی، نیروهای مردمی و امکانات مـوجـود در منطقه بـه درستی انجـام دهـد؛ لـذا جمع آوری صحیح اطلاعات از محیط و جمع بندی و تحلیل صحیح آنها، جـزئـی اساسی از کلیه برنامه های عملیاتی می باشد، چـرا کـه خطا در آمار باعث خطا در تعیین اولویت های برنامه، به تبع آن خطا در اجرای برنامه و در نهایت عـدم وصـول بـه هـدف تعیین شـده خواهد بود.

دستـرسـی بـه آمـار و اطـلاعـات دقیق میسر نخواهـد شـد، مـگـر اینکه کلیه پـرسـنـل درگیـر در برنامه های بهداشت محیط وقوف کامل به کیفیت تکمیل فرم ها ی آماری را داشته باشند.

وظایف کاردان یا کارشناس بهداشت محیط

از وظایف بهداشت محیط در مراکز بهداشتی درمانی می تـوان موارد زیر را نام برد :

 • کلـر سنجی و ph سنجی به صورت روزانه و ثبت نتایج در فرم مخصوص و سامانه اینترنتی سلامت محیط و کار
 • تشکیل پرونده برای اصناف تهیه و توزیع مواد غذایی
 • صدور کارت معاینه پزشکی برای اصناف تهیه و توزیع مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی
 • نظارت بر اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی از لحاظ بهداشتی و بهسازی
 • تکمیل فرم های ماده ۱۳ و فرم های ۱۲ گانه برای اصناف
 • جمع آوری آمـار و اطلاعات مراکز تهیه و تـوزیع و فـروش مـواد غذایی و اماکن عمومی، آب قـابـل شـرب، تأسیسات آب و فاضلاب و… و تکمیل فرم های مربوطه
 • نمونه برداری میکروبی از آب آشامیدنی
 • نظارت بر فعالیت های آموزشگاه های بهداشت اصناف
 • تهیه گزارش های ماهانه، فصلی و فرم های آماری بهداشت محیط
 • تجزیه و تحلیل آمار و شاخص های بهداشت محیط
 • بازدید از مدارس، مراکز آموزشی، مهد کودک ها و مساجد و تکمیل فرم های مربوطه ازجمله ماده ۱۳
 • ید سنجی
این مطلب چقدر مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *